Baquacil – pool utan klor!

Om du beslutar dig för att gå över från klorbehandling kommer du att överraskas av hur lättskött det blir med Baquacil i bassängen.

Om du ska ta en pool i drift så följ bara bruksanvisningen och njut av din nya pool. Baquacil PHMB är en särskilt effektiv bakteriedödare. Den aktiva ingrediensen används i många farmaceutiska produkter, bl.a. för rengöring av kontaktlinser.

Baquacil PHMB bekämpar en stor mängd mikroorganismer och säkerställer tillsammans med ditt sandfilter och flockningseffekten en mycket hög hygien i poolen. Baquacil PHMB är extremt stabilt, till skillnad från klor och brom påverkas det inte av solljus, temperatur och pH. Denna stabilitet ger dig två stora fördelar. För det första säkerställs en bättre och mer kontinuerlig påverkan av mikroorganismerna i poolen. För det andra krävs mindre tillsyn av poolen, normalt endast en gång i veckan, vilket ger mer tid till att bada och slappna av.

Vattenbalans

Den viktigaste faktorn för att få bra balans i poolvattnet är ett korrekt inställt pH-värde. Ofta ges pH-värdet för liten betydelse när det gäller att förebygga olika vattenproblem, som t.ex. algtillväxt, irritation av hud och ögon, grumligt och oklart vatten. Korrekt pH-värde har avgörande betydelse för effektiv desinfektion, flockningsprocessen samt effekten av andra medel som är utformade för att fungera optimalt vid neutralt pH-värde (så nära 7,0 som möjligt).

Alternativet till klor

Baquacil är en unik klorfri produkt som utvecklats av Avecia i England, ett av världens största kemiföretag. Baquacil är en organisk biocid som ger ett vackert, behagligt och hygieniskt vatten med minimal arbetsinsats från dig själv.

Poolägarens problem

Varje pool behöver kemikalier för att vara hygienisk. Därför är det betydelsefullt att hålla vattnet fritt från tillväxt av skadliga bakterier. Ofta görs detta genom tillsättning av klorbaserade produkter som kräver ständig kontroll och som ofta ger obehagliga bieffekter t.ex. klordoft, ögon- och hudirritation, etc.

Baquacil är lösningen

Baquacilguiden

I detta häftet hittar du all information du behöver om poolskötsel och doseringinstruktioner för baquacil.

Guiden ger även lösningar på problem som kan uppstå med fel värden eller grumligt vatten.

Skriv gärna ut en kopia att ha i poolrummet!

Öppna guiden
>

Lätt att använda

Allt du behöver göra är en enkel kontroll varje vecka med ditt Baquacil-testset för att se till att poolvattnet är perfekt. Baquacilförbrukningen varierar beroende på hur din pool används. Baquacil doseras mycket sällan, kanske bara var 6:e vecka. Det blir några gånger per säsong.

Dosering:

Doseringen är 1 liter Baquacil PHMB per 20 m3 vid uppstart (med uppstart menas första gången man fyller Baquacil PHMB i poolen). En efterdosering i poolen på hösten ger normalt Baquacilvärde på våren när poolen startas upp. Efterdoseringen är 1 liter Baquacil PHMB per 40 m3.

Baqua Check

Ett förebyggande algmedel som doseras en gång per vecka. Dosering ca 2-3 cl per 10 m3.

Baqua Shock

Ett högeffektivt algmedel för pooler behandlade med Baquacil. Doseras vid behov 1,5-2 liter per 10 m3. För normalt skydd mot alger skall Baqua Check användas.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av klorfri poolvård eller har du fler frågor om Baquacil? Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter!

Kontaktuppgifter

  • The World Family AB
  • Stenåsavägen 3
  • 439 53 ÅSA