Information Cederträ

Western Red Cedar är ett barrträd och växer längs Nordamerikas stillahavskust i Kanada och norra USA. Ceder är ett träslag med en mjuk struktur, raka fibrer och tydliga årsringar. Det är mycket användbart till utomhusarbeten men också lämpligt till invändiga paneler. Ceder innehåller naturliga röt- och svamphindrande ämnen, thujapliciner och thujacider som gör det motståndskraftigt mot insektsangrepp. Den naturliga hållbarheten är utmärkt och cederträet kan därför användas obehandlat.

Cedern varierar naturligt från rödbruna till bruna och ljusgula färger. Obehandlat cederträ får med tiden vackra silvergrå nyanser. Om ursprungsfärgen skall bevaras underhåller man med pigmenterad träolja eller lasyr. I handeln finns det speciell olja för cederträ. Ceder har också låg densitet, cirka 400 kg/m³ och därmed också en god värmeisoleringsförmåga.

Vill du ha ett träslag med ett vackert yttre och god hållbarhet mot väder och vind – då skall du välja ceder!

Har du frågor eller vill ha en offert, kontakta oss gärna.

Kenneth
The World Family AB

Kontaktuppgifter

  • The World Family AB
  • Stenåsavägen 3
  • 439 53 ÅSA

Våra vanligaste standardprofiler:

 

CEDER Dubbelfasspont – 11 x 85 mm
CEDER Dubbelfasspont – 17,5 x 95 mm
CEDER Dubbelfasspont – 17,5 x 145 mm
En sida är finsågad och den andra hyvlad. Profilen är vändbar.
CEDER Fjällpanel – 17,5 x 185 mm
Ensidig panel med finsågad utsida.
CEDER Massivträ för stolpar, staket, mm. finns i följande dimensioner:
20 x 50 mm
20 x 140 mm
20 x 190 mm
45 x 150 mm
50 x 50 mm
52 x 155 mm
105 x 105 mm

 

Hur många löpmeter per kvadratmeter?

Ex. Dubbelfasspont 145 mm täcker 136 mm per bräda vilket ger 7,4 löpmeter per m².
Fjällpanel täcker 160 mm per bräda vilket motsvarar 6,25 löpmeter per m².
Lägg alltid till några procent för spill.

Montering av cederpanel:

Vid montering av cederpanel skall rostfri/syrafast spik eller skruv användas då thujaplicinerna, de röt- och svamphindrande ämnena i cedern, är sura vilket korroderar andra metaller. Thujaplicinerna innehåller naturliga röt- och svamphindrande ämnen och det är tack vare dessa som cedern kan användas obehandlad.

FJÄLLPANEL

Fjällpanelen monteras horisontellt med den sågade kanten utåt. Regelavstånd max c/c 600 mm och spiken skall förankras minst 40 mm i den bakomliggande regeln.

DUBBELFASSPONT

Cedern med dubbelfasspont är vändbar. Den ena sidan är finsågad och den andra hyvlad. Man väljer efter eget huvud vilken sida som skall vara synlig. Dubbelfassponten kan monteras horisontellt eller vertikalt. Regelavstånd max c/c 600 mm och spiken skall förankras minst 40 mm i den bakomliggande regeln. Normalt räcker det med en spik i varje profil men i utsatta vindlägen rekommenderas två spik per profil. För montage inomhus finns det i handeln panelclips som döljs helt av panelen.

Försäljningsvillkor ceder
>