Försäljningsvillkor bankirai

Priset på Bankirai varierar med efterfrågan och dollarkurs. Vi lämnar därför offert på alla beställningar. För privatpersoner är alla priser inklusive moms på offerten.

Betalningsvillkor: Förskott eller faktura 10 dagar netto.

Leveransvillkor: Fritt lager Göteborg.

Returer: Levererat gods får inte returneras utan säljarens godkännande. Vid retur skall alltid frakt och försäkring vara betald. Vid återtag av felfritt gods debiteras 20% av värdet.

Åsa 2017-03-01